Chakra

Ordet chakra betyder “hjul” og har fået denne betegnelse på grund af deres hvirvlende udseende. Når de er i fuld virksomhed, ligner de hjul af ”levende ild”. Deres aktivitet påvirkes af vores mentale- og følelsesmæssige tilstand (og handlinger), altså vore tanker og følelser.

Her beskrives de syv primære centre, der ofte ses gengivet med regnbuens farvepalet, men der findes ikke kun én bestemt farvekonfiguration til hvert center, der kan forekomme store individuelle afvigelser, uden at der er tale om en ubalance i det pågældende chakra.

1. Rodchakra
Repræsenterer vores mest basale behov – livsvilje. Vores forankring i den fysiske tilværelse, bosted, arbejde, økonomi, fysiske ejendele.

Farve: Mørk rød - rød/rødorange
Element: jord
Sans: lugtesansen

Anatomisk placering: er placeret lige over halebenet ved tredje korsbenshvirvel og munder ud i området omkring halebenet. Udstrålingen er bagud- og nedadrettet.

Fysiologiske relationer: Forbundet med binyrer (producerer bl.a. hormonet adrenalin). Nær forbindelse til endetarm, blærefunktion, nyrerne, rygsøjlen med dens udgående nerver. Styrer også underkroppen, knæ, hofter, ben og fødder.

Psykologiske relationer: Livsvilje, fysisk selvopholdelsesdrift, rummer f.eks. basalfrygt/dødsangst, kaldes vores sikkerhedscenter. Vores behov og evner for at opnå en fundamental sikkerhed i tilværelsen. Vores jordforbindelse. 

Ubalancer for meget/for lidt:
Fysiske: Dårlig jordforbindelse – tendens til skader på ben og fødder, rygmarvssygdomme, nervesygdomme, vævs-infektioner, svulster, problemer med mave/tarm, forstoppelse, vandladningsproblemer, anoreksi.

Psykiske: Overdreven identifikation med fysiske ting, håndfaste værdier, fast ejendom, fast arbejde, fastlåste meninger, grådighed. Modvilje mod forandringer. Kontrollerende adfærd. Tryghedsnarkomani. At være ude af stand til at skabe en sikker fysisk platform for et aktivt liv. Usikker på sig selv, nervøs og ængstelig.

2. Sakralchakra
Repræsenterer vores forhold til de nærmeste relationer, vores seksualitet, lystfølelse (livsglæde/kraft/vitalitet) og kreativitet.

Farve: orange, cinnoberrød, orangerød
Element: Vand
Sans: smagssansen

Anatomisk placering: udgår fra ryggens 5. Lændehvirvel og udmunder foran på kroppen, lidt under navlen.

Fysiske relationer: kønskirtlerne (ovarierne/testiklerne). Evnen til forplantning. Styrer også hænder og arme.

Psykiske relationer: seksuel nydelse, forældrefølelse, livsglæde, at kunne etablere nære forbindelser, gennem glæde og spontanitet at kunne skabe kreativt ud fra sanseoplevelser.

Ubalancer, for meget/for lidt:
Fysiske: Sygdomme i kønsorganerne, lændeproblemer, underlivssygdomme, hofteskader og bækkenløsning, problemer i halsområdet, nedsat immunforsvar, og problemer forbundet med samme f.eks. gigt, eksem, allergi, akne.

Psykiske: Ensidet fokusering på det seksuelle, på stimulanser, lukkethed over for menneskelige kontakter, manglende fleksibilitet og spontanitet, seksuel skyldsfølelse, vrede, magtesløshed, spisevægring, ekstrem sult, tvangstanker, manier som f.eks. rengøringsvanvid, overdrevet håndvask, kleptomani.

3. Solar plexus
Repræsenterer vores forbindelse til vores følelsesliv, vores evne til vise hvem vi er, sætte grænser etc. vores indre kraft/ild.

Farve: gul - kan have mange forskellige farver, men med dominans af gul/rød/grøn
Element: ild
Sans: følesansen og bevægelse på astralplanet

Anatomiske placering: udgår fra ottende brysthvirvel og udmunder på kroppens forside i mellemgulvsområdet.

Fysiologiske relationer: Solar Plexus er navnet på et stort nervebundt i mellemgulvsregionen, der spiller en stor rolle som led i det sympatiske nervesystems funktion. Herfra har centeret sit navn. Det er direkte forbundet med bugspytkirtlen (producerer bl.a. insulin). Forbindelser til maven, tarmene, leveren, galdeblærer og det sympatiske nervesystem.

Psykologiske relationer: er især forbundet til vores personlige følelsesliv. Alle personlige følelser fra sympati  til antipati, nydelse og smerte, tryghed og angst, jubel og depression, forventning og skuffelse. Det er også her alle vores projektioner hører hjemme, det vi ikke vil være ved, at vi også indeholder, og derfor lader ”de andre” repræsentere for os på godt og ondt. Det gælder også vores længsler, drømme, aggressioner, vrede, irritation, spændinger, stress, begær og magtsyge, dominans og underlegenhed, skyldsfølelser, skygge, had og forelskelse, fascinationer og bindinger.

Ubalancer, for meget/for lidt:
Fysiske: (ubalancer i solar plexus har ofte at gøre med ophobninger) mavesår, fordøjelseskomplikationer, kolik, leversygdomme, leukæmi, nervøse lidelser, visse former for kræft, spændinger og kvælningsfornemmelser, astma, bronkitis, hjerte-kar problemer.

Psykiske: Dominerende, aggressiv, tyrannisk og selvcentrerede. Parforhold, der er baseret på en belastet Solar Plexus energi vil svinge mellem idyl og skilsmisse. Svært ved at styre følelser og svært ved at kontrollere impulser (stort forbrug af stimulanser, særlig søde sager). Svært ved at træffe valg. Projektioner, oftest af negativ karakter. Passivitet og ubeslutsom. Usikkerhed, konfliktsky, mangler dynamik, selvbevidsthed og vilje. Typisk offer, en person der altid tilbageholder egne behov og reaktioner. Verdensfjern, svært ved at overholde aftaler, huske helt banale ting.

4. Hjertechakra
Kærligheden og visdommens center, intuition, empati, den universelle enhedsfølelse. Kristus-bevidsthedens center.

Farve: grøn, gylden gul, rosa
Element: luft
Sans: forbundet med højere indføling

Anatomisk placering: udgår fra omkring første brysthvirvel mellem skulderbladene og munder ud foran på brystet, lidt til venstre på  hjertesiden.

Fysiologiske relationer: knyttet til thymuskirtlen (producerer især hormonet thymosin), der hjælper med udviklingen af immunsystemet i hele kroppen. Hjertet, blodet og dets cirkulation, lymfesystemets elektriske balance, især det autonome nervesystems parasympatiske del. Styrer også bryst, skuldre, arme og hænder.

Psykologiske relationer: Evnen til empati, medfølelse og tilgivelse - ikke blot over for andre, men også over for os selv. Den dybere kærlighed og vores åndelige stræben, menneskets iboende godhed. Intuitiv forståelse – erkendelser af sammenhænge som overskrider både følelser og tanker. Centeret for den åndelige opvågnen begyndelse. 

Ubalancer, for meget/for lidt:
Fysiske: Åndedrætsproblemer, hjerte/kredsløbssygdomme, blodtryks problemer, immunsystemet. Astma, bronkitis, forkalkninger og kredsløbsforstyrrelser. Visse nervøse lidelser.
Da hjertechakraet er samlingspunktet for de tre nederste chakras, underbevidstheden og de tre øverste, bevidstheden, kan der sættes sig mange ophobninger og angst i centeret, dette kan vise sig ved hjertekrampe (angina pectoris).

Psykiske: Følelsesmæssig afstumpethed, personen mangler den dybere kontakt til sig selv. Kold og fjern. Tendens til at manipulere, og gå i "offer rolle"  for at få sin vilje. Sorg og ensomhed, besvær med at slippe fortiden. Oversensitiv, tendens til at kvæle andre med betinget kærlighed. Afhængighedsforhold.

5. Halschakra
Mental aktivitet – vores kreative potentialer/deres manifestation, og vores evne til at give udtryk for samme. Den dybe indre viden – kontakten med vores højere selv.

Farve: blå, sølvblå, blågrøn
Element: lyd
Sans: høresansen

Anatomisk placering: udgår fra omkring tredje halshvirvel og munder ud foran strubehovedet.

Fysiske relationer: påvirker primært skjoldbruskkirtlen og biskjoldbruskkirtlerne. Lunger, strubehovedet, luft- og spiserør. Hørelse og nakke er også under halscenterets indflydelse.

Psykiske relationer: Tænkeevnen i dens konkrete aspekt, det skabende tankesinds center, har at gøre med indtryk og udtryk, evnen til at være ekspressiv, kommunikerende, formidlende, i ord, billeder, sang eller former. Vores forhold til lyd, rytme og form. Evnen til at videreformidle ønsker, behov og egenskaber. Når det er åbent og velfungerende, er der ingen problemer forbundet med at sige sin mening eller at udtrykke sig i skabende aktivitet, hvor de indre potentialer omsættes i praksis.

Ubalancer, for meget/for lidt:
Fysiske: Blokeret stemme, hyppige rømninger, halslidelser, knuder på stemmebåndet, hæshed, lungesygdomme, visse knoglelidelser (biskjoldbruskkirtlernes opgave er bl.a. at vedligeholde den overordnede kalkbalance i blodet), stofskifteforstyrrelser (f.eks. struma/basedow) – med følgende træthed, udmattelse og depression. Behov for stimulanser som slik, spiritus, kaffe, tobak eller mad. Nakkestivhed, nakke- og halsmyoser. Ofte vil personen gå med højhalset tøj/tørklæde uanset årstiden.
Allergi over for pollen, fødevarer, dyr, støvmider, kosmetik osv. kan være et tegn på et svagt Halschakra. Psykosomatisk sygdomme – den indre kommunikation mellem organer, hormoner og celler er ikke i orden og det medfører en biokemisk forvirring. Spændingshovedpine og høreforstyrrelser.

Psykiske: Stærke følelsesmæssige fortrængninger lukker halscenterets aktivitet, også seksuelle fortrængninger blokerer et frit arbejdende kreativt halscenter. Manglende evne til at formidle og modtage beskeder, at give udtryk for ønsker og behov. Manglende evne til at give udtryk for egne følelser, Konfliktsky. Man mumler eller stammer. Angst for at tale i større forsamlinger. Følelsen af at blive misforstået. Eller tendens til at tale for meget, for at dominere andre mennesker og samtidig holde dem på afstand – verbalt tyranni. Dårlig til at lytte.

6. Pandechakra – det tredje øje
Den integrerede personligheds center. Integrationen af vore spirituelle og fysiske verden. Evnen til at bruge vores sjette sans, vores intuition. Evnen til at integrere vores fysiske verden med den spirituelle. I pandecenteret åbner vi vores sanser for den spirituelle verden. Broen mellem sjælen og personligheden.

Farve: indigo, rosa/indigo-violet
Element: Lys
Sans: synssansen

Anatomisk placering: udgår fra hypofysen inde midt i hovedet og udmunder i området lidt over og mellem øjenbrynene.

Fysiske relationer: særlig forbundet med hypofysen, en overordnede endokrin kirtel, der producerer adskillige hormoner, og har en generel regulerende virkning på de øvrige endokrine kirtler – ”kontrolpanel” for de overordnede kropsfunktioner og balancer. Forbundet med lillehjerne, øjne, ører, næse og rygmarv.

Psykiske relationer: indsigt og visualisering, god intuition, clairvoyance, evnen til at organisere, lede og målrette. Ideer/inspiration opstår/modtages i pandecenteret og får konkret formgivende udtryk via halscenteret.

Ubalancer, for meget/for lidt:
Fysiske: Migræne/hovedpine, nervebetændelse, synsforstyrrelser, forskellige psykiske sygdomme, depression og nedtrykthed, øjenlidelser, nervebetonede ubalancer, hukommelsesproblemer, problemer i hormonsystemet og hormonelt betingede sygdomme.

Psykiske: Diffus tankegang, nedsat koncentration, overtro/manglende skelneevne. Mængden af information/indtryk udefra og indefra via følelser kan medføre stor sårbarhed. Overdreven meditation med fokus på pandecenteret kan medføre rodløshed og manglende jordforbindelse. Besværlighed med at skulle træffe beslutninger, tendens til at ligge under for autoriteter og/eller andres meninger. Snæversynet', tendens til at tro på alt. Let til at blive forvirret. Tendens til kun at forholde sig til alt, som kan måles og vejes. Manglende evne til at vedkende egne fejl, er for/meget følsom, nærtagende. Besvær med at klare modstand i livet, reaktionen kan være en tendens til at glide over i depression. Tendens til at leve i en fantasiverden, i svær grad – hallucinationer. Et uafbalanceret Pandechakra ses hos mange patienter på psykiatriske afdelinger og hos personer med psykopatiske tendenser.

7. Kronechakra
Relaterer til den åndelige vilje eller dynamiske hensigt, som kommer fra de højere niveauer i mennesket. Sjælens direkte kontaktpunkt til den fysiske manifestation. Indgang/udgang for menneske under søvn og i dødsøjeblikket.

Repræsenterer vores evne til at udnytte vores spirituelle visdom og overskride den fysiske verdens begrænsninger gennem brug af vores finere sanser.

Farve: dominans af violet med en gyldenhvid kerne
Element: oplyst, tanke, guddommelig
Sans: sansernes syntese.

Anatomisk placering: udgår fra pinealkirtlen midt I hovedet og munder ud ca. 6 cm over issen

Fysisk relationer: Forbundet med pineal- eller knoglekirtlen, der sidder meget tæt på hypofysen. Pinealkirtlen producerer meget vigtige og overordnede hormoner, bl.a. melatonin, som eks.vis regulerer kroppens biologiske ur, og døgnrytme, endorfin (kroppens egen lykkepille), der har en regulerende virkning på hele organismens indre miljø og helbredstilstand. Man vurderer i dag at pinealkirtlen er den dybest regulerende og mest overordnet endokrine kirtel. Kronecenteret er også forbundet med storhjernen.

Psykiske relationer: relaterer til visdom og at være ét med verden. At kunne omsætte sine høje idealer og visioner i hverdagen og kunne formidle dette til andre. Kun få mennesker oplever et kronechakra i balance, oftest åndelige ledere og guruer. De fleste mennesker oplever kun denne balance i glimt.

Ubalancer, for meget/for lidt:
Fysisk: Hjernelidelser, hjernesvulster, hjerne-infektioner og forskellige former for sindslidelser og bevidsthedsforstyrrelser f.eks. psykoser og autisme.

Psykisk: Manglende spiritualitet. Stiv i tanke og holdning. En krop uden sjæl. Overdreven intellektuel. Afhængighed af spirituel praksis og en ignorering af kroppens behov. Åndelig hovmod. Nogle religiøse fanatikere har et overstimuleret Kronechakra og ser sig selv som ”Guds højre hånd”. Manglende vilje til at modtage informationer eller fakta fra det æteriske plan uden at vide 'hvordan' man ved det.